Written by 17:39 LIFE

Peter Grootzwagers toont zich een burger met cape

Peter Grootzwagers RIVM corona held

Dit is het opmerkelijke verhaal van timmerman Peter Grootzwagers die op pijnlijke wijze zichtbaar maakt hoe berichtgeving over corona door traditionele media het maatschappelijke debat kleur geeft, de publieke opinie stuurt en de burger tegenwerkt.

De Volkskrant toont ook op laffe wijze aan dat het geen verantwoordelijkheid toont voor het zwartmaken van een bezorgde burger, en verschuilt zich ook nog eens achter de vrijheid van een columnist, “die alles moet kunnen schrijven wat zij of hij wilt.

Voor de mensen die het willen lezen heb ik het hieronder uiteengezet, uiteraard kun je ook het hele gesprek zien en beluisteren via Peter’s interview met Café Weltschmerz.

Peter Grootzwagers in gesprek met de RIVM

Peter Grootzwagers ging undercover als burger, en belde op 29 september 2020 de RIVM om navraag te doen naar de officiële cijfers, om zodoende de feiten boven tafel te krijgen. Zijn vraag was vanuit gespeelde verontrusting: “Iedereen is bang, maar is dit terecht? Moet ik mij bedreigd voelen?”

Nadat de medewerker van het RIVM aangeeft dat de mondkapjesplicht en avondklok eraan komen, brengt hij enige nuance aan met actuele statistiek:

  • 98% heeft geen tot milde klachten.
  • 1,5% komt in het ziekenhuis
  • 0,35% komt op de ICPeter zet ook zijn vraagtekens bij het aantal griepdoden.

Vervolgens stelde Peter aan de kaart dat er elk jaar 6.500 mensen doodgaan aan de griep, met in 2018 zelfs een uitschieter van 8.500 doden. In contrast met het huidige griepseizoen zijn er slechts 404 griepdoden bekend, waar corona er op dit moment zo’n 6.300 heeft geëist.

De medewerker van het RIVM zet de realiteit opnieuw uiteen:

“Er zullen griepdoden onder de noemer corona verdwijnen, zelfs mensen die zijn overleden aan een verkeersongeval, worden aangevinkt als coronadode.”

Peter heeft dit gesprek opgenomen, online geplaatst en ging viraal. In 24 uur loopt de teller op tot maar liefst 2 miljoen views.

Peter geslachtofferd in column Volkskrant

Een paar dagen later stond er in de Volkskrant een column over Peter en zijn bevindingen met de titel: ‘Brengt een onwaarschijnlijk telefoongesprek met het RIVM de waarheid aan het licht?’

Zonder dat er ook maar enig contact is geweest tussen Peter en de columniste, met bijvoorbeeld de vraag naar een bewijsstuk, wordt de suggestie gewekt dat het gesprek onwaarschijnlijk is, dus onwaar. Peter voelt zich neergezet als leugenaar.

De beste man krijgt dit ook bevestigt in het publieke debat. Er is namelijk ruimte ontstaan voor de suggestie dat Peter het gesprek in scène zou hebben gezet, of zelfs dat het nooit zou hebben plaatsgevonden. Met volledige naam en foto van Facebook wordt er karaktermoord gepleegd op Peter.

Ook het RIVM communiceert op Twitter dat het gesprek is onderzocht, maar nooit plaats heeft gevonden.

Als Peter Grootzwagers contact zoekt met de Volkskrant, en vraagt naar de hoofdredacteur, wordt hij doorverwezen naar de mail. Na volhouden krijgt hij toch iemand aan de lijn die hem te woord staat. Alsnog klinkt het verzoek om te mailen.

Dit doet Peter dan ook, waarna hij eindelijk antwoord krijgt: “Als columnist mag Lisa Bouyeure schrijven wat zij wil.” Met andere woorden voelt de krant geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op officiële kanalen wordt geplaatst.

Peter Grootzwagers zoekt bewijsstuk bij T-mobile

In een poging tot eerherstel heeft Peter toen de app van zijn provider geraadpleegd. Tot zijn grote verbazing stond het gesprek niet in zijn belgeschiedenis. Contact met T-mobile wijst uit dat 0800-nummers niet vermeld worden, en dat Peter op de factuur moet wachten. Door de druk en hectiek die is ontstaan, vraagt Peter of hij zijn gegevens toch in kan zien.

Het antwoord op zijn verzoek is ‘Nee’, hij moet 3 weken wachten op zijn factuur, ook een tussenfactuur is niet mogelijk. 3 weken later krijgt Peter zijn factuur. Opnieuw wordt geconstateerd dat het telefoongesprek nergens staat vermeld.

Het gesprek met de klantenservice van T-mobile wordt opnieuw geopend. Er blijken geen gegevens bekend te zijn, waarna de klantenservice contact zoekt met IT. De mensen van de IT vinden in zijn belgeschiedenis de gegevens die Peter nodig heeft. Er wordt toegezegd dat hij deze gegevens krijgt toegemaild. Niet veel later heeft Peter die mail nog altijd niet ontvangen, waardoor hij zich wederom genoodzaakt voelt om opnieuw te bellen.

Wat blijkt: de klantenservice had niet de bevoegdheid om de mail met Peter zijn eigen belgegevens te sturen. Uiteindelijk krijgt Peter na het zoveelste telefoongesprek toch zijn bewijsstuk aangeleverd.

Rectificatie van de Volkskrant?

Vervolgens wordt er opnieuw contact gelegd met Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. De hoofdredacteur had geen behoefte om er verder nog op in te gaan of op terug te komen, en voelde ook niet de noodzaak om de laster te rectificeren. Hij houdt voet bij stuk om de columnist in bescherming te nemen, omdat deze vanuit haar perceptie gehandeld zou hebben. Dit in grote tegenstrijdigheid met de journalistieke code van Bordeaux.

De persoonlijke naam, eer en titel van Peter zijn namelijk zwart gemaakt, zonder dat er een verdieping op de inhoud heeft plaatsgevonden. Theoretisch heeft Peter niet eens iets fout gedaan, waar hij alleen maar navraag heeft gedaan naar de cijfers en feiten. Hierbij zijn 5 artikelen van de code van Bordeaux geschonden.

Code van Bordeaux geschonden

Hoewel de MSM in deze coronatijd al maar liefst 7 van de 9 artikelen van de code van Bordeaux heeft geschonden, hierbij de 5 voor Peter’s specifieke situatie:

Artikel 1.

“Eerbied van waarheid en het recht van het publiek op waarheid.”

Vanuit de Volkskrant was er geen focus op waarheidsvinding of op de inhoud, maar op de persoon. Peter kreeg direct het nadeel van de twijfel.

Artikel 2.

“Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen. Vrijheid voor verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van fair commentaar en kritiek.”

De manier waarop dit is aangevlogen is gewoon niet eerlijk. Zonder contact or consent wordt er gesuggereerd dat Peter er zelf wat aan heeft zitten sleutelen. Dat het filmpje een voice-over zou kunnen zijn.

Artikel 3.

“De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op informatie waar hij de bron van kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.”

De Volkskrant kende geen bron van verdenking dat het een vervalst filmpje zou zijn en doet een aanname en wekt zelfs een suggestie, zonder Peter te informeren

Artikel 5.

“De journalist zal bereid zijn om elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt op royale wijze recht te zetten.”

Hierbij was de berichtgeving zowel schadelijk voor de persoon als voor het maatschappelijke debat. Publieke opinie wordt gekleurd en er wordt een bezorgde burger belachelijk gemaakt. Als gevolg is zelfs de baas van Peter gebeld met de boodschap dat Peter beter z’n mond kan houden.

Artikel 8 lid B

“De Journalist zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen.”

De krant neemt geen verantwoording voor de aansprakelijkheid van de columnist, terwijl er wordt gesuggereerd dat het vervalst zal zijn, dat Peter het in scène heeft gezet. Dat is laster en een smet op de integriteit van Peter Grootzwagers, zeker omdat foto, naam en toenaam zijn vermeld.

Volkskrant toont geen eer

Het is natuurlijk gek om dan te stellen dat de columnist vrijuit gaat, terwijl de Volkskrant zelf het volgende aangeeft in de Volkskrantcode op hun website:

“Alles wat we doen valt onder de Code van Bordeaux en onder de vertaling daarvan naar de Nederlandse situatie.”

Be like Peter

De moraal van dit verhaal is niet alleen dat de maatregelen totaal niet overeenkomen met de realiteit die de statistieken hard maken. Het gaat vooral om het burgerinitiatief dat Peter Grootzwagers heeft genomen om heft in eigen handen te nemen. In dit geval is dit ‘slechts’ eigen onderzoek doen door het stellen van vragen en kritisch te kijken naar de antwoorden.

Op het moment dat jij dus ergens je twijfels of je bedenkingen bij hebt, moet je er dus ook gaan handelen. De regel is nu eenmaal, dat als jij nu alleen maar meegaat in het beleid van de overheid, met alle maatregelen inbegrepen, dat er uiteindelijk geen weg meer terug is. Niet alleen in je eigen geloof, maar ook weet je niet waar het eindigt op het moment dat jij de overheid één vinger geeft.

Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, en hiervoor dien je wel autonoom te blijven denken. Uiteraard hoef je het niet allemaal zelf te bedenken, het is juist belangrijk om jezelf van meerdere kanten te laten informeren, om zodoende zelf tot een eigen conclusie te komen. Kijk dus eens verder dan de traditionele media, en laat je in met de meningen of feiten van een ander.

Volg Café Weltschmerz

Vond je dit inspirerend? Het hele verhaal van Peter, met verdere aanvullingen van Ferdinand van der Neut, is terug te zien in het volgende interview van Fiona Zwart op Cafe Weltschmerz:

Wil jij meer van dit soort verhalen en heb jij behoefte aan een ander geluid dan de mainstream media, abonneer dan op hun kanaal. Deel het op je eigen tijdlijn dat de Volkskrant verplicht is om dit recht te zetten. En om ons in de toekomst de waarheid te presenteren.

(Visited 192 times, 1 visits today)
Close