Written by 13:38 LIFE

Het Grote Corona Debat als logische oplossing voor twijfel en polarisatie

Het Grote Corona Debat

Ik stel mezelf als jongeman weleens bepaalde levensvragen, zo ook over wat wijsheid, of leiderschap of waarheid is. Ondanks dat ik de antwoorden niet heb, voel ik inmiddels wel haarfijn aan wat het niet is. Ik hoef alleen maar te kijken naar mijzelf, naar de Nederlandse maatschappij, naar de wereld, en dat doet pijn.

In teken van onze vrije democratie wil ik een beroep op doen de fundamentele normen en waarden van een beschaafde samenleving.

Dit is een oproep aan iedereen om uit te zoomen, te verenigen en op te lossen, beginnend met een vraag. Waarom is er niet zoiets als Het Grote Corona Debat?

Twijfel en polarisatie

Waarom is het namelijk zo dat ik op tv – dus op het nieuws en bij talkshows – allemaal uitspraken hoor die ik op online- en social media vervolgens weer weerlegd zie worden, en vice versa? 

Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit een enorme verdeeldheid in de samenleving teweegbrengt en in stand houdt. Een sociale ontwikkeling waar niet alleen de alternatieve media schuldig aan is.

Mediapartijen moeten stoppen om eenzijdig een bepaalde kant van het debat te blijven zenden. We moeten met z’n allen toebewegen naar de waarheid. Ondertussen worden er namelijk wel gewoon maatregelen doorheengedrukt, wordt de burger de dupe en kan het leven straks alleen verder met een vaccin dat omringt is met vraagtekens.

Aanleiding voor Het Grote Corona Debat

Waarom het Grote Corona Debat? Ik merk dat we met z’n allen, ik daarin meegerekend, te veel aan het schreeuwen zijn vanuit een vorm van onmacht, frustratie en waarheidsdrang. Hierdoor zijn we uit het oog verloren wat ons allemaal aan het hart gaat.

Pijnpunten samenleving door corona

Als ik kijk naar de polarisatie in de samenleving zie ik vier pijnpunten.

1. Eenzijdige berichtgeving

Door de eenzijdige berichtgeving en een tweezijdige interpretatie van de feiten is er geen gelijke vertegenwoordiging in de traditionele media. Met als gevolg een vermeende conditionering door angst. Vanuit deze angst aardoor iedereen die alternatieve media bekijkt al snel wordt weggewuifd als gekkie of complotdenker.

Omdat deze twee partijen elkaar niet kunnen vinden in de alsmaar groeiende kloof die is ontstaan, zorgt dit er automatisch voor dat de verdeeldheid toeneemt, omdat mensen ondanks hun goede bedoelingen in hun integriteit worden aangetast. Doordat het te persoonlijk wordt gaat alle respect verloren.

2. Volledige transparantie

Er is geen volledige transparantie in informatiestromen en -bronnen die de volledige waarheid belicht, zelfs al is die waarheid een twijfel. Mensen dragen door het gebrek aan directe weerstand geen volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen dat ze doen of zeggen. Alles op het nieuws, in de talkshows of in video’s is vaak teveel geregisseerd vanuit een bepaald perspectief, waardoor er altijd wel een deel van de waarheid ongewogen blijft. Met als gevolg dat er nu een enorm wantrouwen onder twee groepen heerst.

3. Versplintering van het debat

Door de complexiteit van de thematiek is er teveel versnippering met betrekking tot de belangrijkste onderwerpen die een rol spelen. Zodoende kunnen alle belangen niet goed genoeg met elkaar gewogen worden.

De ene week gaat het over de (a)symptomatische gevallen, dan weer over de IC-bedden, en de andere week gaat het over de besmettingen (PCR-test), waardoor we er cognitief niet toe in staat zijn om alles in perspectief te plaatsen. Mijns inziens is hierdoor een eindeloze cyclus ontstaan die zich tot in den treure blijft herhalen, zonder dat er echt werkelijk iets aan wordt gedaan.

4. Verantwoordelijkheid en autoriteit

Het versplinterde open gesprek wordt nu teveel op microniveau gevoerd door burgers in persoonlijke kring of op social media die eigenlijk geen idee hebben van wat ze nu eigenlijk allemaal zeggen. De andere burger maakt vervolgens misbruik van deze zwakte, waardoor het gesprek door de toon al snel afwijkt van de inhoud.

Kinderlijke burenruzie

We verlagen ons tot een stel kinderen, omdat we als schakels fungeren tussen de directe bronnen, waardoor het echt noodzakelijke contact uitblijft. Expert 1 roept nu namelijk iets in de media die haar een podium gaf. Het volk neemt het aan en kiest haar kant. Dan komt expert 2 die op datzelfde podium geen plek kreeg, maar via een ander medium reageert. Het volk denkt ‘dat is ook logisch’, en neigt naar zijn kant. Zo raakt het volk in een tweesplitsing, omdat die cruciale eindconclusie uitblijft.

Dit uit zich vervolgens in massa’s mensen die op social media elkaar allemaal verbaal te lijf gaan – zij zei ‘dit’ en hij zei ‘dat’ – maar hier blijkt toch uit dat dit niet ons gesprek is? Ondertussen draait de politiek en media vrolijk verder met popcorn in de handen, gezeteld in een warm bad van overuren.

Confrontatie en waarheidsvinding

Een mooi gezegde leert ons dat het eerst moet wrijven voordat het glanst, maar nu zijn de verkeerde partijen aan wrijven. Wanneer zetten we ons ego en onze belangen opzij en kiezen we voor het collectief, voor de verbinding, voor waarheidsvinding? De wetenschap berust zich op waarheid, en die moet op tafel worden gelegd. Wanneer stopt de burger nu met schreeuwen, stapt de wetenschapper uit zijn comfortbunker en komt er dat volwassen gesprek?

Al maandenlang gaat dit circus door, alsof we allemaal bang zijn voor de confrontatie die ons ego in gevaar brengt, en ik ben er klaar mee. Genoeg is genoeg. Ik wil die directe confrontatie tussen alle experts op mijn netvlies, en dan zien we wel wie er gelijk heeft. 

5. Democratie brokkelt af

Er is ook een groot deel van de bevolking dat zelfs al is afgehaakt en zich niet meer mengt, omdat het hun denken en oordelen compleet heeft uitgeput. Dit is volledig te begrijpen, omdat het al belastend genoeg kan zijn om je druk te maken over het dagelijkse leven. Echter zorgt dit ervoor dat de democratie hoe dan ook niet zegevierd.

Waarom?

Ik vraag me nu al een maand of 6 af waarom we onszelf dit aandoen, en waarom we het ons ook laten gebeuren, dus lijkt het me cruciaal om het volgende te organiseren, omdat het de toekomst van iedereen bepaald, ook van volgende generaties: ‘Het Grote Corona Debat’ (#hetgrotecoronadebat)!

Het Grote Corona Debat

Waarom niet op macro niveau, live en alomvattend Het Grote Corona Debat? Met een team specialisten die voors en tegens vertegenwoordigen met wetenschap, feiten en praktijkervaring.

Een debat zoals ook gedebatteerd wordt op de Universiteit van Oxford. Geleid door bijvoorbeeld Fidan Ekiz en Jort Kelder. Van de proportie ‘Rutte vs. Baudet destijds op 22 mei 2019 live op de NOS’. Zoals ‘het debat over institutioneel racisme op 1 juli 2020’. Zoals ‘het einddebat van de presidentiële verkiezingen tussen Biden en Trump op 23 oktober 2020’, maar dan stap voor stap, in teamvorm en op een beschaafde manier.

Desnoods met een jury of team aan factcheckers waar men in het debat ter controle op terug kan vallen, zoals men dat doet in het programma ‘2 voor 12’. Pas dan kunnen er spijkers met koppen geslagen worden, en de discussie eindelijk ook eens en voorgoed een keer stoppen.

Eventueel kan er tijdens of daarna direct zelfs een online stemming/referenda plaatsvinden om bepaalde wensen van de bevolking te toetsen.

Inhoud Het Grote Corona Debat

Eindeloos als een flipperkast heen en weer met voor- en tegenargumenten, dat willen we toch met z’n allen niet langer meer?

Laat die specialisten het op nationale televisie tegen elkaar uitvechten met kennis, feiten en praktijkervaring, met alle medische, psychologische, sociale, economische, fysiologische, juridische (etc.) redenen. Over:

 • 1. Ziekenhuisbeleid: medicatie + opschalen zorg + andere ziektes + belangenverstrengeling artsen en virologen
 • 2. Rol van de wetenschap: PCR-test + verspreiding virus
 • 3. Statistische werkelijkheid: harde cijfers zoals IC-bedden + mortaliteitscijfer + oversterfte + blijvende schade
 • 4. Medische gezondheid: risicogroepen + immuunsysteem + vaccinatie + Neurenbergcode
 • 5. Mentale gezondheid: eenzaamheid + depressies + verslaving + zelfdoding
 • 6. Sociale ontwikkeling: angst + smetvrees + sociale cohesie + impact op kinderen
 • 7. Economische groei: faillissementen + nevenschaden + crisis
 • 8. Politieke besluitvorming: rechtvaardiging maatregelen + fouten en leugens van politici + belangenverstrengeling
 • 9. Rol van de media: Code van Bordeaux + volgzaamheid overheid + onafhankelijkheid van journalisten + censuur
 • 10. Rol van Democratie: vrijheden + rechten + Great Reset

Ook al duurt dat 24-48 uur, deze crisis heeft een enorme impact op ons huidige leven en de toekomst (van onze kinderen), dus verdiend het al onze tijd en aandacht voor een weloverwogen eindconclusie. Uiteindelijk staat ook onze democratie op het spel. Het is dan ook cruciaal dat mensen eindelijk echt en werkelijk weten hoe of wat.

Nu zie je alleen maar verdeeldheid, omdat mensen het zelf moeten gaan invullen.

Suggestie kandidaten voor debat

Er zijn nog talloze gespreksonderwerpen, experts en combinaties te noemen die de burger op de hoogte kunnen brengen van de volledige thematiek en alle belangen. Het liefst in koppels of zelfs in groepen, zodat men elkaar kan ondersteunen.

Dit moet in een later stadium volledig vorm krijgen, maar denk bijvoorbeeld aan: 

 • Marion Koopmans vs. Pieter Borger over de PCR-test
 • Richard de Leth vs. Diederik Gommers over gezondheid
 • Maurice de Hond vs. Klaas Dijkhoff over de maatregelen
 • Ira Helsloot vs. Hugo de Jonge over de schade van het beleid
 • Ab Osterhaus vs. Elke de Klerk over vaccineren
 • Marjolein van Egmond vs. Wim Hof over immuunsysteem en vaccineren
 • Cees Hamelink vs. Pieter Klok over censuur
 • Flavio Pasquino vs. Marcel Gelauff over de ethiek van de media
 • Bob de Wit vs. Mark Rutte over de toekomst van Nederland en de Great Reset
 • Isa Kriens vs. Ferdinand Grapperhaus over onze rechten

Burgerinitiatief

Het gekke hierin is dat de mensen die kritisch zijn, al een langere tijd schreeuwen om een dergelijk debat, zoals de uitnodiging van Peter Borger aan het adres van Marion Koopman, gefaciliteert door BLCKBX News.

Helaas klinkt het nog altijd opvallend stil rondom dit initiatief. Toch is er maar een partij die niet instemt, en dat is die van pro beleid en -maatregelen. Dit doet tegenstanders die twijfelen aan de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen enorm wantrouwen, en terecht.

Ik denk dat het gesprek niet wordt geopend omdat er te weinig groepsdruk is. Er wordt te weinig noodzaak gecreëerd. Hoezo kunnen we niet met elkaar, met alle BN’ers en influencers, van De Kleine Activist tot aan Katja Schuurmans of Famke Louise, een beweging op gang zetten die dit open gesprek eist?

Waarom roepen wij als burger niet bepaalde ‘autoriteiten’ op het matje? Als men het debat, dan kunnen de woorden ook niet worden gewogen, nog serieus genomen worden. Door het op social media te spammen, alle kranten te benaderen, alle nieuwe media te laten zenden en het uiteindelijk ook in de kamer te benoemen, bijvoorbeeld via Wybren van Haga.

Er moet gewoon heel veel herrie gemaakt worden om te horen dat het volk, ongeacht welke kant, het zat is.

Momentum

Met de eerste positieve berichtgevingen in de MSM, zoals in het AD en de NRC, is dit misschien wel het momentum om het echt open te breken, en als volk te eisen wat we willen, en willen zien en horen.

Als dat met die ‘#ikdoenietmeermee‘ al bijna werkte, wat met de toon een averechtse werking heeft, waarom dan niet juist een actie die het gesprek en de verbinding opzoekt?

We moeten als burger de informatiestroom transparant willen maken en alles dat tegenstrijdig is laten uitpraten door de experts, voor ons allen te zien en te beoordelen. Er zijn genoeg mensen de afgelopen tijd op de TV, de radio en online media aan het woord geweegd, deze mensen moeten in debat komen.

Wij bepalen wat het gesprek is, niet de overheid, niet de media en ook niet de factcheckers op social media.

Het Grote Corona Debat realiseren

Met genoeg samenwerking en ondersteuning kunnen we in korte tijd:

 • 1. Deze boodschap verspreiden
 • 2. Het debat vormgeven aan de hand van een gefilterde selectie aan aandachtspunten, zoals de praktische werking van testen of geconstateerde fouten in het beleid of effecten voor de toekomst
 • 3. Een oproep doen naar mensen die bepaalde standpunten willen verdedigen, en hier een selectie van maken
 • 4. Het debat zo snel mogelijk plannen, organiseren en uitrollen

Is dit dan zo moeilijk? Terwijl we verder miljoenen tot miljarden over boord blijven gooien ‘op zoek’ naar een oplossing.

Pas als in dit debat de wetenschappelijke feiten, logica en meningen tegen elkaar zijn afgewogen door mensen die er verstand van hebben – dus niet alleen de politici of presentatoren – pas dan kan men vanuit de stilte weer vrede vinden, en tot elkaar komen, en zien dat we allemaal hetzelfde willen, namelijk een vrij, gezond en gelukkig leven.

Het is tijd dat we stoppen met vingerwijzen, en weer onze hand uit gaan steken. We moeten dit samen doen, dus laten we het dan ook samen doen.

Sharing is caring!

Ben jij het hier mee eens? Dan kun jij meehelpen om Het Grote Corona Debat te organiseren. Alleen al door je te laten horen en de boodschap te verspreiden.

Wil jij zelfs ook nog je handen uit de mouwen steken, heb jij aanvullende ideeën of heb jij een unieke skill of groot netwerk om Het Grote Corona Debat voor elkaar te krijgen? Neem dan contact op.

(Visited 1.052 times, 1 visits today)
Close